“Mộng áo trắng một đời dược sĩ – Dụng tâm làm thuốc cứu nhân gian”

“Mộng áo trắng một đời dược sĩ – Dụng tâm làm thuốc cứu nhân gian”

29/06/2022 09:33

Mỗi viên thuốc nhỏ bé là một phát minh vĩ đại của loài người trong cuộc chiến đấu chống lại bệnh tật. Do đó, Dược được liệt kê vào danh sách những nghề cao quý nhất, gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ con người và nâng cao chất lượng cuộc sốn

Xem nhiều hơn
1
Bạn cần hỗ trợ?